Superintendent of Police

 

Nidhin Valsan
IPS

Abhishek Dhania
IPS

Shobhit D. Saxena
IPS

Vishram Y. Borkar
GPS

Shekhar Prabhudesai
GPS

Bossuet Silva
GPS